Na co zwracać uwagę przy odbiorze

  • NABYWCA, ODBIORCA

Każda, bez wyjątku, faktura powinna określać właściwe dane identyfikacyjne Nabywcy (tj. jej NIP, nazwę i adres), jako podatnika VAT, którym ze względu na centralizację rozliczeń VAT jest:

Uniwersytet Jagielloński,  
ul. Gołębia 24, 
31-007 Kraków, 
NIP 675-000-22-36. 

Konieczne ze względów rachunkowych, płatniczych i adresowych, jest także umieszczenie na fakturze danych Collegium Medicum gdyż to właśnie UJCM faktycznie nabywa towary i usługi. Chodzi tu o podanie wyłącznie nazwy i adresu:

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum 
ul. św Anny 12, 
31-008 Kraków

Przy czym wybór miejsca na fakturze, gdzie te dodatkowe dane tych jednostek zostaną umieszczone, jest bez żadnego znaczenia. Mogą te dane znaleźć się w polu „Odbiorca” , „Płatnik” lub w „Uwagach dodatkowych”. W przypadku braku tych danych na fakturze należy je umieścić w nocie korygującej.