Zaliczki stałe

Zaliczki stałe przyznawane są na początku roku i upoważniają do dokonywania płatności przez okres 12 miesięcy. Pracownicy, którym zostanie przyznana zaliczka stała, otrzymują wystawioną na ich nazwisko kartę debetową z określonym limitem kwotowym, uprawniającą do dokonywania płatności i pobierania gotówki w bankomatach. Osoby, które planują ubiegać się o zaliczkę stałą, zobowiązane są do wypełnienia wniosku i dostarczenia go wraz z wnioskiem o wydanie karty płatniczej do Działu Finansowego i Ewidencji Majątku UJ Collegium Medicum, ul. św. Anny 12, pok. nr 10. Osoby, które posiadają już bankową kartę debetową UJCM wypełniają tylko wniosek o zaliczkę.

Jednocześnie przypominamy, że zaliczki stałe służą wyłącznie obsłudze wydatków związanych z finansowaniem bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

 

Załączniki: